Ved at benytte dig af privatrens.dk’s services, accepterer du nedenstående handelsbetingelser.

Generelt

Ved bestilling af serviceydelser og anvendelse af rense- og vaskeservice hos privatrens.dk (herefter kaldet Leverandøren) accepterer køber (herefter kaldet Kunden) nærværende forretningsbetingelser. Accept sker ved bestilling. Det påhviler Kunden til enhver tid, at holde sig ajour med de gældende forretningsbetingelser.

 

Betaling

Betalinger på privatrens.dk sker ved brug af kreditkort eller mobilepay. Kunden er selv ansvarlig for, at de oplyste kontooplysninger er valide. Såfremt de angivne kontooplysninger ikke længere er valide som følge af, at betalingskortet er udløbet eller spærret, vil Kunden blive informeret om den manglende betaling, hvorefter Kunden vil kunne tilmelde sig betaling via en anden konto. Vi modtager betaling med de fleste former for kreditkort, og betaling vil først blive trukket når tøjet er leveret til Kunden.

 

Bestilling

Ved bestilling skal Kunden betale med et kreditkort – Kunden giver samtidig tilladelse til, at betaling for nye bestillinger automatisk bliver trukket fra den konto, som Kunden har oplyst ved oprettelsen. Betalingen bliver trukket efter tilbagelevering af tøjet. Kunden kan til enhver tid ændre sine kort- og konto-oplysninger.

 

Deaktivér konto

Kunden kan til enhver tid deaktivere sin konto. I så fald vil der ikke blive hævet penge fra kundens betalingskort før kunden igen aktivt laver en bestilling.

 
Prisændringer

Prisændringer kan ændres med 24 timers varsel, hvor der naturligvis tages forbehold for eventuelle igangværende bestillinger. Ønsker Kundent herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til ikke at benytte services hos privatrens.dk. Det er kundens eget ansvar, at holde sig opdateret med prislisten på privatrens.dk.

 

Fortrydelsesret

Kunden kan til enhver tid fortryde sin bestilling, såfremt denne fortrydelse sker senest 5 timer før afhentnings- og/eller leveringstidspunkt. Sker denne fortrydelse indenfor 5 timer, før afhentnings- og/eller leveringstidspunkt , pålægges et gebyr på 100 DKK.

 

Reklamation

Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles privatrens.dk indenfor 2 dage, fra Kunden modtager sit tøj tilbage fra behandling hos privatrens.dk. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder privatrens.dk sig returneringsomkostninger i rimeligt omfang. Selv om alle pletter ikke er fjernet skal der betales fuld pris for alle ydelser. Ved reklamation over ikke-fjernede pletter, behandles tøjet igen uden beregning – dog kun, hvis Kunden forinden for afhentning har gjort privatrens.dk opmærksom på disse pletter. Der garanteres ikke for ødelagte syntetiske fibre – falmede farver – mistede/ødelagte knapper, spænder, bælter, paletter, perler m.m. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Skader og slitage, der direkte eller indirekte er opstået ved forkert betjening dækkes ligeledes ikke.

 

Tyveri

Ved brand/vandskade/tyveri på leverandørernes domicil, erstattes tøjet af kundernes egne forsikringer iflg. gældende regler fra forsikringsselskaberne. Ved tyveri fra leverandørernes vogne, dækker leverandørernes forsikringsselskab.Erstatning ved beskadiget tøj
Uanset hvor omhyggelige vi er med vores rens/vask, kan fejl desværre ikke undgås. privatrens.dk’s værdiansættelse af erstatningen ved beskadiget eller ødelagt tøj, sker ud fra fire kriterier:
• tøjets alder ved beskadigelse
• tøjets forventede levealder
• tøjets stand ved beskadigelsen § tøjets nypris

 

Erstatning ved bortkommen tøj

Skulle vi ende i en situation, hvor tøjet er bortkommen eller på anden vis ikke er til at finde, vil privatrens.dk forbeholde sig retten til at bruge max. 6 uger til at genfinde den bortkomne genstand. Er genstanden endnu ikke fundet efter 6 uger, vil der indledes en sag om erstatning af den bortkomne genstand.

 

Forbehold for ændringer

privatrens.dk forbeholder sig retten til at ændre og opdatere priser, regler og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt, at Kunden løbende holder sig orienteret om eventuelle ændringer. Det er kundens eget ansvar, at holde sig opdateret på privatrens.dk’s betingelser og vilkår.

 

Levering

Levering anses for opfyldt, når tøjet er leveret på kundens indtastede adresse, og kunden har modtaget sit tøj. Vælger Kunden, at tøjet må stilles (efterlades ved døren) har Kunden selv ansvaret for tøjet så snart vores chauffør har stillet tøjet på modtager-adressen. Skulle Kunden ikke være tilstede under modtagelsen af en bestilling, vil varen blive forsøgt leveret igen efter aftale med kunden. Kunden afholder selv omkostningerne til genkørsel af tøjet. Med mindre andet er angivet er forventet leveringstid 24 timer. privatrens.dk leverer mandag – lørdag, men tager forbehold for ændrede afhentnings- og/eller leveringstider ved eventuelle mærke- og helligdage.

 

Ikke til stede på adressen

Det er til enhver tid Kundens eget ansvar at være tilstede på sin adresse inden for aftalte tidsinterval. Dertil er det Kundens eget ansvar at oplyse om navne på postkasse/dørtelefon, såfremt Kundens eget navn ikke fremgår. Er Kunden ikke til stede ved afhentning eller levering, kontaktes Kunden på det indtastede telefonnummer. Lykkes det ikke chaufføren at få kontakt på hverken Kundens adresse eller telefonnummer , pålægges et gebyr på 100 DKK.

 

Konkurrence og rettigheder

Ved registrering hos Leverandøren bekræfter Kunden samtidig, at Kunden ikke er i konkurrence med Leverandøren eller arbejder for virksomheder, der er i konkurrence med Leverandøren. ‘I konkurrence med’ defineres ved, at Kunden arbejder i eller er ejer af en virksomhed, som yder rense- eller vaskeservice til private og/eller virksomheder. Alt software, design, arkitektur, tekst og .lign. er beskyttet af ophavsretten samtidig med, at navne og egenudviklede termer er anvendte varemærker. Enhver overtrædelse heraf vil blive retsforfulgt, og krav om betaling vil finde sted. Leverandøren har rettigheder til softwaren.

 

Personlige ejendele

privatrens.dk kan ikke stilles til ansvar for tab af Kundens personlige ejendele i forbindelse med brug af privatrens.dk services. Derfor anbefales det, at Kunden altid tømmer lommer, ærmer mm. for personlige ejendele.

 

Aftaleindgåelse og kvittering

Ved oprettelse af bruger modtager Kunden en bekræftelse via e-mail. Kunden bør gemme denne email, da bekræftelsen er Kundens bevis for Kundens aktivitet på privatrens.dk. Bekræftelsen svarer til indholdet af den dokumentation, som privatrens.dk opbevarer som bevis for den indgåede aftale. Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.

 

Behandling af persondata

Når Kunden opretter sig hos privatrens.dk registrerer vi de oplysninger Kunden har afgivet. Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre bestillinger, og indtastes af Kunden selv ved oprettelse af sin bruger på privatrens.dk. Oplysningerne bruges derudover internt hos privatrens.dk til markedsføring, og for at få større kendskab til vores kunder. privatrens.dk bruger cookies med afsæt i Kundens data, benyttes til at tilpasse de informationer, Kunden præsenteres for på hjemmesiden privatrens.dk. Som en betingelse for Kundens køb, accepterer Kunden samtidig, at Leverandøren må sende administrative og marketingrelaterede mails og sms’er. Vi sender dig bl.a. information omkring din bestilling, og dine køb samt opdateringer omkring vores produkter og tilbud.

 

Ansvarsfraskrivelse

privatrens.dk kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.

 

Kundeservice

Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:
www.privatrens.dk
Vester voldgade 12
1552 København V
Tlf: +45 2562 7070
Email: info@privatrens.dk
CVR: 2725 6317

Enhver tvist mellem Leverandøren og Kunden er underlagt dansk lovgivning og afgøres ved en dansk ret.

 

Fordele ved PrivatRens
Doorstep Service
Door Step Service redefines customer convenience by offering to do service at your door step – be it your home or your office.
Expert Care
With our experts with extensive knowledge in the industry will take care of your clothes.
Wrinkle Free Packaging
Experience our wrinkle free packaging for every garment that will make them look new & fresh.
Happy Faces
We save your time. Just spend it with your family.